Fotogaléria

Fotografie je možné použiť len so súhlasom komunikačného odboru MPRV SR!

AGROKOMPLEX 2012 – 7. NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT


V Bratislave začal 63. výročný kongres Európskej asociácie pre živočíšne vedy


AGROKOMPLEX 2012 – Minister Ľubomír Jahnátek privítal českého ministra poľnohospodárstva Petra Bendla a ďalšie zahraničné delegácie


AGROKOMPLEX 2012 – minister Jahnátek pozval všetkých bývalých ministrov agrosektoru na výstavu


AGROKOMPLEX 2012 – práca a zručnosť slovenských poľnohospodárov, potravinárov a farmárov sa opäť rozžiarila do tradičnej veľkoleposti


Reakcia na posledné útoky bojových plemien psov


Máme spoločný záujem – podporiť zdravie našej planéty


Reakcia Ľubomíra Jahnátka na medializované informácie ohľadom získania titulu profesor


Chceme sa poučiť z úspešnej cesty Slovenska


Bratislavský rožok/ Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli – zaručená tradičná špecialita


Pokračovanie rozhovorov so Slovenskou šľachtiteľskou a semenárskou asociáciou


Stretnutie Štefana Adama so Zväzom výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností


Jaroslav Židek a Ľubomír Herko budú variť „po slovensky“ na AGROKOMPLEX-e v Nitre