Fotogaléria

Fotografie je možné použiť len so súhlasom komunikačného odboru MPRV SR!

Matečná: Podnikáme ďalšie kroky na odstránenie dvojakej kvality potravín zo slovenského trhu


Prímestské a mestské lesy Bratislavy budú obhospodarované novým spôsobom na základe vedeckej štúdie


Kaštieľ vo Svätom Antone prechádza najväčšou rekonštrukciou od svojho vzniku


Agrorezort pomôže poľnohospodárom s platbou poistného


Cezhraničná spolupráca naprieč slovensko-ukrajinskou hranicou pokračuje


Matečná: Sebestačnosť v produkcii vajec je strategickým záujmom štátu a SNS


Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 17.01.2020


Matečná: Slovenské potraviny začínajú získavať zahraničných spotrebiteľov


Agrorezort podporí chovateľov hospodárskych zvierat


Spustili sme projekt zameraný na kvalitné stravovanie


Africký mor ošípaných – aktuálny vývoj situácie ku dňu: 04.02.2020


Slovenským pekárom otvárajú nové odbytové cesty rekreačné poukazy


Lesy musíme prispôsobiť klimatickým zmenám