Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

financované z Eurofondu


Ochrana zvierat pri preprave

15-06-2010
pozvánka na vzdelávaciu aktivituBioenergetik v pôdohospodárskej praxi

05-05-2010
pozvánka na vzdelávací kurz

Seminár „Drevo a jeho možnosti“

03-05-2010
informačný seminár s medzinárodnou účasťou


Pozvánka na odborné semináre

28-04-2010
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) Vás srdečne pozýva na seminár/ školenie pre prvovýrobcov a spracovateľov produktov z oblasti poľnohospodárstva zameraný na informovanie a vzdelávanie v problematike efektívneho využívania služieb „web digitálneho geografického “podnikového zošitu / knihy parciel“ a nadväzujúcich aplikácií“ .


Oznámenie o zmene termínov konania informačných kurzov

07-04-2010
V súvislosti s informačnými kurzami v oblasti správnej hygienickej praxe pri výrobe potravín a predaji produktov „priamo z farmy“...

Manažér krížového plnenia

07-04-2010
pozvánka na odborný kurz

Biomasa jej potenciál a reálne možnosti využitia na Slovensku

29-03-2010
pozvánka na vzdelávací a informačný projekt

Oznámenie o organizovaní informačných kurzov v oblasti správnej hygienickej praxe, spracovania a predaja produktov „priamo z farmy“

29-03-2010
(aktualizované 6.5.2010)
Medzi priority Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 patrí podpora modernizácie, efektivity a bezpečnosti výroby v prvovýrobných poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch,...

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood