Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

ďalšie vzdelávanie


Vstupné vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov SR

26-01-2010
pozvánka na vstupné vzdelávanie pre začínajúcich poradcov

Školenie potenciálnych miestnych akčných skupín

10-11-2009
Agentúra pre rozvoj vidieka v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva SR Vás pozýva na Školenie potenciálnych miestnych akčných skupín pre druhú výzvu opatrenia 4.1 a 4.3 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a poskytnutie konzultácií.

Pozvánka na akreditované tréningy MŠ SR

14-10-2009
Agentúra pre rozvoj vidieka, príspevková organizácie MP SR, pozýva všetkých záujemcov o Program rozvoja vidieka SR na akreditované tréningy MŠ SR...

Pozvánka na základné vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov SR

29-09-2009
Odborný program - MODUL 101, 102, 103, 104, 105,106, 107

Pozvánka na vstupné vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov

18-09-2009
organizované pre začínajúcich poradcov

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu

14-09-2009
Národná sieť rozvoja vidieka – spájanie aktivít pre hospodársky a sociálny rozvoj vidieka

Pozvánka na odbornú konferenciu

24-04-2009
Zmierňovanie následkov globalnej krizy – drevo ako strategická surovina

Konferencia o vinohradníctve a vinárstve

26-03-2009
Informácie o konferencii usporiadanej pod záštitou MP SR

Pozvánka na odbornú konferenciu

12-03-2009
Lesná biomasa - perspektívny zdroj energie

Pozvánka na odborný seminár s medzinárodnou účasťou

26-02-2009
Aktuálne problémy v ochrane jadrovín a repky, Košice

Pozvánka na odborný seminár s medzinárodnou účasťou

26-02-2009
Aktuálne problémy v ochrane jadrovín a repky, Nitra

Pozvánka na konferenciu

26-02-2009
Perspektíva a podpora chovu Norika muránskeho typu na Slovensku

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood