Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

ďalšie vzdelávanie

Fórum občanov - Označovanie potravín

19-10-2010
Príďte diskutovať s poslancami Európskeho parlamentu, odborníkmi a predstaviteľmi akademickej obce o nových pravidlách pre označovanie potravín.

Seminár o označovaní potravín

19-10-2010
Cieľom seminára je rozprúdiť odbornú diskusiu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom...

Pestovanie geneticky modifikovaných rastlín v podmienkach Slovenska

23-09-2010
Pozvánka na medzinárodnú odbornú akciu "Pestovanie GMR v podmienkach Slovenska", ktorá sa uskutoční 5. 10. 2010 na pokusnom poli Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany v Borovciach.

Poľnohospodárska biomasa a energetika

30-07-2010
pozvánka na odbornú konferenciu konanú v rámci medzinárodného veľtrhu AGROKOMPLEX 2010


Energetická efektívnosť v priemysle

13-05-2010
pozvánka na seminár

Mak siaty – tradičná slovenská plodina

04-05-2010
pozvánka na odborný seminár


Levické poľovnícke dni 2010

08-04-2010
pozvánka na odborný seminár s medzinárodnou účasťou

Biomasa

07-04-2010
pozvánka na Slovensko-nemecký seminár

Organic Marketing Forum 2010

10-03-2010
pozvánka na medzinárodnú konferenciu

Ekologické poľnohospodárstvo a predaj z dvora

05-03-2010
pozvánka na seminár

Pozvánka na seminár

12-02-2010
pre dodávateľov množiteľského materiálu pestovaných rastlín

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood