Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

ďalšie vzdelávanie

Pozvánka

24-10-2011
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie „Ochrana zvierat pri preprave“, modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných.

OECD monitoring podpôr agrosektora, konkurencieschopnosť SR

12-10-2011
pozvánka na odborný seminár

Tradičné remeslá pre dnešok

22-09-2011
pozvánka na informačnú konferenciu

Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat

22-09-2011
pozvánka na vzdelávací kurz

Pozvánka na vzdelávací kurz

23-08-2011
Agroenvironment

Pozvánka na školenie

17-08-2011
Ochrana zvierat pri preprave
modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných

Pozvánka na školenie

17-08-2011
Ochrana zvierat pri preprave
modul: Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov

Pozvánka na školenie

19-05-2011
Ochrana zvierat pri preprave

Pozvánka na školenie

19-04-2011
Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa

Pozvánka na školenie

31-03-2011
Ochrana zvierat pri preprave

Pozvánka na odborné školenie

11-03-2011
Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa
v zmysle nariadenia vlády SR č. 275/2010 Z.z.

Pozvánka na školenie

10-03-2011
Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov

Agroenvironmet

01-12-2010
pozvánka na vzdelávací kurz

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood