Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

financované z Eurofondu

Pozvánka na vzdelávací kurz, 17. - 21. septembra 2007

02-08-2007
Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov

Pozvánka na vzdelávací kurz, 4. - 29. júna 2007

27-04-2007
Vinárstvo a pivničné hospodárstvo
POZOR - kurz v tomto termíne je zrušený!


Pozvánka na vzdelávacie kurzy

13-02-2007
Uplatňovanie nových prístupov v úprave a ošetrení paznechtov oviec, hovädzieho dobytka a ošípaných

Pozvánka na vzdelávací kurz, 12. 3. - 19. 4. 2007

07-02-2007
Vinárstvo a pivničné hospodárstvo

Pozvánka na vzdelávací kurz, 19. 02. 2007- 02. 03. 2007

15-01-2007
Záhradníctvo ako súčasť diverzifikácie poľnohospodárskej výroby; časť ovocinárstvo

Pozvánka na vzdelávací kurz, 29. 01. 2007- 09. 02. 2007

11-01-2007
Záhradníctvo ako súčasť diverzifikácie poľnohospodárskej výroby; časť zeleninárstvo
POZOR - kurz v tomto termíne je zrušený !

Pozvánka na vzdelávací kurz, 29. 01. 2007- 06. 02. 2007

09-01-2007
Obnoviteľné zdroje energie na vidieku

Pozvánka na vzdelávací kurz, 29. 01. 2007- 16. 02. 2007

15-12-2006
Európska dimenzia podnikania na vidieku


Eurokurzy

05-12-2006

ďalšie vzdelávanie

Ochrana zvierat počas usmrcovania

04-09-2014
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie s názvom „Ochrana zvierat počas usmrcovania“, modul A: Párnokopytníky a nepárnokopytníky v zmysle Nariadenia vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania.

Pozvánka na školenie

04-03-2014
Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood