Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na XIX. ročník medzinárodnej konferencie „Medicína katastrof v Slovenskej republike“

25-11-2015

Pozývame Vás na
XIX. ročník medzinárodnej konferencie

Medicína katastrof v Slovenskej republike

ktorá sa bude konať v dňoch 14. až 16. júna 2016
v priestoroch hotela Hutník v Tatranských Matliaroch

Hlavné témy konferencie

Pripravenosť zdravotníctva na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti po udalostiach s hromadným postihnutím osôb spôsobených terorizmom, extrémizmom alebo technologickými haváriami a prírodnými katastrofami.

Pripravenosť zdravotníctva a ostatných rezortov na možný výskyt vysoko nebezpečných nákaz zavlečených v súvislosti s exodom utečencov z oblastí vojnových konfliktov do Európy a špecifické otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti utečencom.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood