Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Odborný seminár “Trávne porasty - dôležitá súčasť poľnohospodárskej krajiny a rastlinnej výroby”

13-02-2013

CVRV Piešťany - VÚTPHP Banská Bystrica v spolupráci s DLF TRIFOLIUM Hladké Životice, s.r.o., P&L Biskupice, s.r.o. a ZAD Dvory nad Žitavou Vás pozývajú na odborný seminár “Trávne porasty - dôležitá súčasť poľnohospodárskej krajiny a rastlinnej výroby”, ktorý sa uskutoční 19. februára 2013 od 9:00 hod. v Dvoroch nad Žitavou (Penzión Žitava).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood