Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Pozvánka

20-01-2012

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice v rámci zvyšovania informovanosti a vzdelávania v agrárnom sektore oznamuje, že 9. februára 2012 sa uskutoční školenie pre prvovýrobcov :

Krížové plnenie (Cross Compliance) jeho legislatívny základ, všeobecné ustanovenia, dodržiavanie a kontrola v podmienkach Slovenskej republiky

(školenie je akreditované AK MŠ SR č. 1570/2009/16/1).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood