Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Mak siaty – tradičná slovenská plodina

04-05-2010

pozvánka na odborný seminár

termín konania: 25.5.2010

Dňa 25. mája 2010 sa uskutočnil v priestoroch Agroinštitútu Nitra š.p. odborný seminár „Mak siaty – tradičná slovenská plodina“. Seminára sa zúčastnilo vyše 50 poslucháčov a odborné prednášky boli poskytnuté všetkým účastníkom v podobe zborníka príspevkov s praktickou obrazovou prílohou.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood