Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Oznámenie o zmene termínov konania informačných kurzov

07-04-2010

V súvislosti s informačnými kurzami v oblasti správnej hygienickej praxe pri výrobe potravín a predaji produktov „priamo z farmy“, ktoré organizuje Výskumný ústav potravinársky v Bratislave, si dovoľujeme informovať potenciálnych záujemcov o zmene harmonogramu konania predmetných kurzov.

Pre bližšie informácie, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=2321Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood