Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Adaptácia „WEB PÔDNEHO PORTÁLU VÚPOP“ a kompklexné poskytovanie geografických priestorových informácií a vzdelávania v rámci krížového plnenie a PRV

15-02-2010

pozvánka na seminár/školenie pre prvovýrobcov a spracovateľov produktov z oblasti poľnohospodárstva zameraný na vzdelávanie v problematike využívania údajov, ktoré možno získať prostredníctvom pôdneho portálu VÚPOP všeobecne, ako aj s dôrazom na Krížové plnenie a Program rozvoja vidieka.

Termín školenia Miesto školenia Regionálne komory
8.3.2010 PKO Banská Bystrica, Námestie slobody 3, Banská Bystrica Banská Bystrica
9.3.2010 PKO Banská Bystrica, Námestie slobody 3, Banská Bystrica Zvolen
11.3.2010 Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, Prešov Prešov
12.3.2010 Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1, Prešov Humenné, Bardejov
16.3.2010 Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra Nitra, Šaľa
17.3.2010 Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra Zlaté Moravce, Levice

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood