Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu ISBF 2009

03-02-2009

Konferencia ISBF 2009

Energetické centrum Bratislava v roku 2009 organizuje už siedmy ročník medzinárodnej ISBF 2009 konferencie. ISBF 2009 sa zameria na hlavné legislatívne, finančné, organizačné a procesné bariéry, ktoré existujú v reálnom trhovom prostredí s cieľom nájsť praktické riešenia na ich prekonávanie.

ISBF 2009 sa uskutoční 9. - 10. 2. 2009 v City Hoteli Bratislava.

Cieľom konferencie je spojiť rôzne záujmové skupiny, zamerať sa na identifikáciu existujúcich nedostatkov, nájsť efektívne riešenia a prispieť ku výraznému zvýšeniu využívania biomasy na celkovej energetickej spotrebe Slovenska. ISBF 2009 má ambíciu pomôcť rozvoju podnikateľských aktivít, nadviazaniu obchodných kontaktov medzi aktérmi zo Slovenska a ostatných krajín EÚ a rozšíriť vedomostný a skúsenostný obzor účastníkov.

  • Politické a inštitucionálne aspekty energetického využívania biomasy v SR a EÚ
  • Biopalivá
  • Energetické využívanie odpadov
  • Poľnohospodárska biomasa, energetické plodiny
  • Financovanie projektov

Prednášať a moderovať budú domáci a zahraniční výrobcovia technológií, odborníci z oblasti využívania biomasy, energetické spoločnosti, projektoví manažéri, renomované konzultačné firmy, investori, súkromní vlastníci, zástupcovia príslušných slovenských ministerstiev a implementačných agentúr pre ŠF.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood