Kampaň #EUandMyFood podporuje význam bezpečnosti potravín v EÚ

29-04-2019

Parma, 24. apríl 2019

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), členské štáty EÚ a Európska komisia zahajujú spoločnú kampaň #EUandMyFood. Kampaň má pripomenúť občanom EÚ význam vytvorenia Európskeho systému bezpečnosti potravín, ktorý vznikol v roku 2002 na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 178/2002/ES.      

Všetci milujeme jedlo. Prispieva k zdraviu našich rodín, k našej kultúre, tradíciám a našim najkrajším spomienkam. Jedlo je súčasťou našej identity.

Výkonný riaditeľ EFSA, Bernhard Url, pri spustení kampane #EUandMyFood uviedol: „Vášnivo verím v projekt európskej integrácie. Ako sa blížime k májovým voľbám do Európskeho parlamentu, je načase pripomenúť si, ako EÚ pozitívne ovplyvňuje náš každodenný život, a to často bez toho, aby sme si to uvedomovali. Kampaň EUandMyFood je o dôležitosti bezpečných a výživných potravín v Európe, ktorým môžeme dôverovať. Je o rešpektovaní zdravia našich zvierat a o tom, ako s nimi zaobchádzame. Je o zodpovednosti za naše životné prostredie (pôdu, vodu a vzduch) vďaka ktorým získavame potraviny a krmivá, ktoré jeme my a naše zvieratá."

Kampaň v rámci celej EÚ

Kampaň #EUandMyFood spoločne podporuje EFSA, vnútroštátne orgány pre bezpečnosť potravín v členských štátoch EÚ a Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín. Spoločne vytvorili sériu krátkych filmov, animácií a špeciálnu webovú stránku (prístupnú vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ), ktoré popisujú, ako občania EÚ využívajú najvyššie štandardy bezpečnosti potravín na svete.

 

EFSA, členské štáty, Európska komisia ako aj ďalšie agentúry EÚ spoločne pracujú na zaistení bezpečných potravín pre občanov EÚ.

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 23. - 26. 05. 2019. Voľby umožnia všetkým dospelým občanom EÚ výber svojich zástupcov do Európskeho parlamentu. Kampaň #EUandMyFood je len jednou z niekoľkých iniciatív inštitúcií a agentúr EÚ na zdôraznenie hodnoty, ktorú EÚ prináša do každodenného života občanov.

Viac informácií vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ nájdete na webových stránkach: thistimeimvoting.eu, EUandMe, EU Together We Protect.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:

EFSA Media Relations Office

Tel.: +39 0521 036 149

E-mail: Press@efsa.europa.eu