Facebook Statistics


Verejná konzultácia: riziko prítomnosti PFAS pre ľudské zdravie

26-02-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) predkladá na verejnú konzultáciu návrh vedeckého stanoviska o riziku prítomnosti perfluóralkylových látok v potravinách (PFAS) pre ľudské zdravie.

Nové prieskumy rozširujú EFSA databázu spotreby potravín

11-02-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) rozšíril svoju komplexnú databázu spotreby potravín (EFSA Comprehensive European Food Consumption Database) o nové údaje zozbierané v rámci EFSA projektu EU Menu.

ECDC-EFSA Spoločné rýchle hodnotenie epidémie - Salmonella Enteritidis a vajcia ako faktor prenosu

07-02-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) publikoval dňa 06. 02. 2020 „Spoločné rýchle hodnotenie epidémie ochorenia spôsobeného Salmonella Enteritidis prebiehajúcej vo viacerých krajinách a súvisiacej s vajcami ako faktorom prenosu – 4. aktualizácia" (Joint ECDC-EFSA Rapid Outbreak Assessment of Multi-country outbreak of Salmonella Enteritidis infections linked to eggs, fourth update).

Zaregistrujte sa na letný kurz „Parma Summer School 2020 - One Health"

06-02-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) otvoril registráciu na intenzívny kurz „​Parma Summer School 2020 - One Health", ktorý sa uskutoční v Parme v termíne 09. - 11. 06. 2020. Spoluorganizátormi kurzu sú Škola pokročilých štúdií o potravinách a výžive na Parmskej univerzite a Katolícka univerzita Sacro Cuore z Piacenza.
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood