Facebook Statistics
Značka Kvality

Stanovisko EFSA o 4-metylbenzofenóne u niektorých cereálnych raňajok

05-03-2009
Na základe požiadavky Európskej komisie (ďalej EK) vydal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej EFSA) stanovisko o rizikách vyplývajúcich z migrácie látky 4-metylbenzofenónu z obalových materiálov do niektorých cereálnych raňajok.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) schválil stanovisko o dvoch zložkách zvyčajne používaných v niektorých energetických nápojoch

16-02-2009
Vedecký panel pre aditívne a výživové látky pridávané do potravín (ANS) vypracoval na žiadosť Európskej komisie (EK) stanovisko k bezpečnosti taurínu a d-glukuronolaktónu, dvoch zložiek energetických nápojov. Uvádza sa v ňom, že z uvedeného hľadiska ich pravidelný príjem nevyvoláva obavy.

Informácia o verejnom pripomienkovom konaní k vedeckému stanovisku

03-02-2009
Vedecký panel EFSA Biological Hazards otvoril verejné pripomienkové konanie k vedeckému stanovisku...

Tlačová správa k vitamínu A

03-02-2009
EFSA odporúča upravené najvyššie prípustné množstvá vitamínu A v krmivách pre zvieratá, ktoré sú určené na produkciu potravín.


Stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín k prítomnosti dioxínov v bravčovom mäse z Írska

15-12-2008
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) obdržal dňa 8.12.2008 požiadavku Európskej komisie - Generálneho riaditeľstva pre zdravie a ochranu spotrebiteľov, v ktorej žiada úrad o urgentné vedecké stanovisko...Stretnutie Riadiaceho výboru Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín k Strategickému plánu 2009-2013

07-10-2008
Riadiaci výbor Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) vrátane siedmich novo menovaných členov prediskutoval Strategický plán pre obdobie rokov 2009-2013,...

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood