Facebook Statistics

Otvorená diskusia s verejnosťou k dokumentu “Vedecké stanovisko týkajúce sa potravinovej bezpečnosti, zdravia a pohody zvierat a enviromentálneho dopadu...

16-07-2008
v súvislosti so zvieratami získanými klonovaním za využitia SCNT, ich potomstvom a výrobkami pochádzajúcimi z takýchto zvierat”