Facebook Statistics

Stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín k prítomnosti dioxínov v bravčovom mäse z Írska

15-12-2008
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) obdržal dňa 8.12.2008 požiadavku Európskej komisie - Generálneho riaditeľstva pre zdravie a ochranu spotrebiteľov, v ktorej žiada úrad o urgentné vedecké stanovisko...Stretnutie Riadiaceho výboru Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín k Strategickému plánu 2009-2013

07-10-2008
Riadiaci výbor Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) vrátane siedmich novo menovaných členov prediskutoval Strategický plán pre obdobie rokov 2009-2013,...


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood