Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA uverejňuje druhú sériu stanovísk o zdravotných tvrdeniach

01-03-2010
EFSA zverejnil druhú sériu stanovísk o zdravotných tvrdeniach zostavených členskými štátmi a Európskou komisiou. Vedeckí experti EFSA z vedeckého panelu pre dietetické produkty, výživu a alergie (NDA) zhromaždili...

EFSA Management Plan 2010

11-02-2010
Radi by sme Vás informovali, že EFSA Management Plan 2010, ktorý bol prijatý správnou radou dňa 17. decembra 2009,...

EFSA – Bisfenol A - výzva a oznam

11-02-2010
Bisfenol A aktualizácia: EFSA zvoláva stretnutie a vyzýva členské štáty o príspevky.

Q horúčka – nový segment na web stránke EFSA

03-02-2010
Q horúčka je infekčné ochorenie spôsobené baktériou Coxiella burnetii, ktorá postihuje zvieratá a ľudí.

EFSA a ECDC vydali správu za rok 2008 o zoonózach a o ohniskách alimentárnych ochorení v EÚ

01-02-2010
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) zverejnili svoju výročnú správu o zoonózach a o ohniskách alimentárnych ochorení pre rok 2008,...

EFSA potvrdzuje, že kuracieho mäso je hlavným zdrojom prípadov campylobakteriózy u ľudí

29-01-2010
EFSA Panel pre biologické riziko (BIOHAZ) prijal stanovisko o miere akou mäso brojlerov (kuracie) prispieva k prípadom campylobakteriózy u ľudí.

EFSA začína konzultácie o hodnotení bezpečnosti a účinnosti látok používaných na odstránenie mikrobiologického znečistenia povrchov

25-01-2010
EFSA Panel pre biologické riziko (BIOHAZ) uverejnil na verejnú konzultáciu revíziu spoločného usmernenia BIOHAZ a bývalého AFC panelu na predkladanie žiadostí o látkach,...


EFSA začala vydávať nový elektronický časopis – EFSA JOURNAL

14-01-2010
EFSA za účelom ďalšieho sprehľadnenia svojej činnosti od januára 2010 začala vydávať oficiálny elektronický časopis EFSA JOURNAL.


EFSA posudzuje riziko prenosu TSE prostredníctvom transferu embryí a umelého oplodnenia u malých prežúvavcov

07-01-2010
V dnes zverejnenom stanovisku, EFSA Panel pre biologické riziko (BIOHAZ) uviedol, že riziko prenosu klasickej formy scrapie prostredníctvom umelej inseminácie a prenosu embryí oviec a kôz sa pohybuje...


EFSA hodnotí bezpečnosť pôvodných dopravných kontajnerov pre lodný transport potravín

02-12-2009
Jedlé tuky a oleje sa môžu transportovať v kontajneroch, ktoré nie sú výlučne určené pre transport potravín. Je však potrebné, aby každá látka, transportovaná predtým v takýchto kontajneroch,...

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood