Facebook StatisticsOtvorená diskusia s verejnosťou k dokumentu “Vedecké stanovisko týkajúce sa potravinovej bezpečnosti, zdravia a pohody zvierat a enviromentálneho dopadu...

16-07-2008
v súvislosti so zvieratami získanými klonovaním za využitia SCNT, ich potomstvom a výrobkami pochádzajúcimi z takýchto zvierat”


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood