Facebook Statistics
Značka Kvality

Preklad EFSA príručky Usmernenie k označeniu dátumu a súvisiacim informáciám o potravinách: časť 2 (informácie o potravinách)

08-07-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil príručku „Guidance on date marking and related food information: part 2 (food information)", ktorá má na základe prístupu založenom na riziku pomôcť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov (ďalej len „prevádzkovatelia") rozhodnúť sa, aké informácie majú spotrebiteľom poskytnúť o skladovaní potravín a časových limitoch spotreby.

Oxid titaničitý: sa už nepovažuje za bezpečný, ak sa používa ako kŕmna aditívna látka

30-06-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil svoje hodnotenie bezpečnosti oxidu titaničitého (TiO2) ako kŕmnej doplnkovej látky.

EK zahájila proces výberu nových členov správnej rady EFSA

30-06-2021
Dňa 23. júna 2021 Európska Komisia zahájila výzvu na vyjadrenie záujmu o pozíciu členov správnej rady EFSA. Konečná lehota na podanie prihlášok je 16. augusta 2021 o 12:00 hod.

Uložte si do svojho kalendára: Risk Assessment Research Assembly (RARA)

30-06-2021
Nepremeškajte príležitosť vyjadriť sa k tomu, ako bezpečnosť potravín môže podporiť bezpečnosť a udržateľnosť potravinových systémov, ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN a Zelenej dohody pre EÚ!

Európska komisia zverejnila hlavný pracovný program Horizon Europe na obdobie 2021 – 2022

30-06-2021
Európska komisia (EK) zverejnila hlavný pracovný program Horizon Europe na obdobie 2021 - 2022.

Regulačné orgány EÚ začali preskúmanie hodnotenia Glyfosátu s cieľom obnovenia jeho povolenia

30-06-2021
EFSA a ECHA prijali návrh hodnotenia Glyfosátu vykonaného štyrmi štátmi EÚ a začnú posudzovať jeho závery. Národné organizácie Francúzska, Maďarska, Holandska a Švédska, známe ako "Skupina pre posúdenie glyfosátu" (Assessment Group of Glyphosate - AGG), preskúmali všetky dôkazy zaslané spoločnosťami žiadajúcimi o obnovenie povolenia na uvádzanie tejto látky na trh EÚ. Návrh správy AGG má okolo 11000 strán.

Africký mor ošípaných – návrh opatrení pre vonkajšie farmy

30-06-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) na svojej webovej stránke zverejnil tlačovú správu týkajúcu sa veľmi aktuálnej témy afrického moru ošípaných.(African swine fever: risks from outdoor pig farms)

Mikrobiálna rezistencia a prostredie výroby potravín: zdroje a možnosti kontroly

30-06-2021
EFSA vydal vedecké stanovisko na tému „Úloha životného prostredia pri vzniku a šírení mikrobiálnej rezistencie (AMR) v potravinovom reťazci - Role played by the environment in the emergence and spread of antimicrobial resistance (AMR) through the food chain.

Zašlite abstrakt na ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022

14-06-2021
Foto: Zašlite abstrakt na ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022Vedecký výbor konferencie s potešením vyhlasuje výzvu na predloženie abstraktov (pre digitálne postery) na konferenciu ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022, ktorá sa bude konať v Bruseli (a prostredníctvom online prenosu) od 21. do 24. júna 2022.

Zoskupovanie chemických látok pre ich spoločné hodnotenie – povedzte svoj názor!

07-06-2021
Foto: Zoskupovanie chemických látok pre ich spoločné hodnotenie – povedzte svoj názor!Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) otvoril verejnú konzultáciu k návrhu príručky, ktorá sa venuje zoskupovaniu chemických látok z celého spektra bezpečnosti potravín a krmív, na účely hodnotenia „chemických zmesí“.

Cesta vpred pre ochranu včiel

20-05-2021
Foto: Cesta vpred pre ochranu včielEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spravil významný krok v úsilí zvrátiť pokles počtu opeľovačov v Európe. Navrhol nový prístup k hodnoteniu environmentálnych rizík (ERA) pre včely.

Oxid titaničitý (E171) už nie je považovaný za bezpečný pri použití ako prídavnej látky do potravín

13-05-2021
Foto: Oxid titaničitý (E171) už nie je považovaný za bezpečný pri použití ako prídavnej látky do potravínEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) aktualizoval svoje hodnotenie bezpečnosti oxidu titaničitého (E171), používaného ako prídavná látka do potravín, a to na základe žiadosti Európskej komisie z marca 2020.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood