Facebook Statistics
Výzva EFSA na verejnú konzultáciu k dokumentu - Návody pre hodnotenie environmentálneho rizika

03-05-2010
V marci tohto roku Európska komisia požiadala a poverila Úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) o aktualizáciu dokumentu – Návody pre hodnotenie environmentálneho rizika, ktorý spracoval EFSA pred niekoľkými rokmi.