Facebook Statistics
Značka Kvality

Bisfenol A: Návrh stanoviska EFSA navrhuje zníženie prípustného denného príjmu

22-12-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prehodnotil riziká bisfenolu A (BPA) v potravinách a navrhuje výrazne znížiť tolerovateľný denný príjem (TDI) v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením z roku 2015. Závery EFSA o BPA sú vysvetlené v návrhu vedeckého stanoviska, ktorý je otvorený na verejnú konzultáciu do 8. februára 2022. Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby prispeli ku konzultácii.

Správa EU One Health: pokles hlásených zoonotických ochorení u ľudí a epidémií alimentárnych nákaz v roku 2020

17-12-2021
​Kampylobakterióza bola najčastejšie hlásenou zoonózou v EÚ v roku 2020 s 120 946 prípadmi v porovnaní s viac ako 220 000 v predchádzajúcom roku.

Veda ako podklad nutričných profilov – vyjadrite svoj názor

24-11-2021
Odborníci na výživu a ďalší odborníci môžu pomôcť úradu EFSA dokončiť vedecké poradenstvo, ktoré podporí manažérov rizika pri vývoji budúceho celoeurópskeho systému označovania výživovej hodnoty na prednej strane obalu (front-of-pack nutrition labelling). Toto poradenstvo bude informovať aj o podmienkach obmedzenia uvádzania výživových a zdravotných tvrdení o potravinách.

Ftaláty: návrh stanoviska a expozičný protokol predložený na verejnú konzultáciu

12-11-2021
Úrad EFSA začal konzultácie o svojom návrhu stanoviska o identifikácii a stanovení priorít pri hodnotení rizika zmäkčovadiel používaných v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami a o svojom návrhu protokolu na hodnotenie expozície tých látok, ktoré sú prioritné.

Antimikrobiálna rezistencia: Aké je riziko šírenia prostredníctvom prepravy zvierat?​

08-11-2021
Úrad EFSA začal pracovať na novom hodnotení rizika, ktoré sa zameriava na riziko šírenia baktérií odolných voči antimikrobiálnym látkam počas prepravy zvierat.

Potravinárske enzýmy: aktualizované vedecké usmernenie EFSA

03-11-2021
EFSA aktualizoval svoje vedecké usmernenie o predkladaní dokumentácie o potravinárskych enzýmoch na hodnotenie ich bezpečnosti.

Epidémia salmonelózy spojená s dovážanými výrobkami zo sezamu

15-10-2021
Päť európskych krajín oznámilo salmonelózy spojené s konzumáciou produktov zo sezamu, ako sú tahini a halva, dovážaných zo Sýrie.

Glyfosát: EFSA a ECHA zahájili verejné konzultácie

29-09-2021
EFSA a ECHA zahájili paralelné verejné konzultácie o počiatočných vedeckých hodnoteniach glyfosátu. Verejné konzultácie budú trvať po dobu 60 dní.

Zaregistrujte sa teraz na online podujatie New Deal for Pollinators

19-08-2021
Registrácia na tohtoročný EÚ Týždeň opeľovačov, ktorý sa uskutoční od 27. do 30. septembra, je otvorená.

Nová online dátová platforma zameraná na zdravie včiel

05-08-2021
V oblasti zdravia včiel spustil úrad EFSA novú online dátovú platformu.

Africký mor ošípaných: kampaň rozšírená aj na nové krajiny

05-08-2021
EFSA zintenzívňuje svoje úsilie na zastavenie šírenia afrického moru (AMO) ošípaných v Európe rozšírením svojej kampane do ďalších deviatich krajín.

Používanie antitibiotík u zvierat klesá

08-07-2021
Používanie antibiotík má podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) klesajúcu tendenciu.

Modelovanie účinnosti opatrení na zastavenie šírenia ASF u diviakov uplatňovaných vo vyhradených zónach

08-07-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) plánuje spustiť tender zameraný na modelovanie účinnosti opatrení uplatňovaných vo vyhradených zónach na zastavenie šírenia afrického moru ošípaných u diviakov.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood