Facebook Statistics
Značka Kvality

Výskyt zoonóz a epidémií nákaz prenášaných potravinami stúpa, avšak stále nedosahuje úroveň spred pandémie

15-12-2022
Foto: Výskyt zoonóz a epidémií nákaz prenášaných potravinami stúpa, avšak stále nedosahuje úroveň spred pandémieExperti úradu EFSA vo svojom aktualizovanom hodnotení oxidu siričitého (E220) a siričitanov (E221-228) dospeli k záveru, že ich príjem v potravinách s obsahom prídavných látok by mohol predstavovať bezpečnostné riziko pre spotrebiteľov s nadmernou konzumáciou týchto potravín. Medzery v údajoch o toxicite znamenali, že rozsah niektorých nepriaznivých účinkov na zdravie nebolo možné potvrdiť.

Siričitany: obavy o bezpečnosť pre spotrebiteľov s vysokou spotrebou, chýbajú však údaje

25-11-2022
Foto: Siričitany: obavy o bezpečnosť pre spotrebiteľov s vysokou spotrebou, chýbajú však údajeExperti úradu EFSA vo svojom aktualizovanom hodnotení oxidu siričitého (E220) a siričitanov (E221-228) dospeli k záveru, že ich príjem v potravinách s obsahom prídavných látok by mohol predstavovať bezpečnostné riziko pre spotrebiteľov s nadmernou konzumáciou týchto potravín. Medzery v údajoch o toxicite znamenali, že rozsah niektorých nepriaznivých účinkov na zdravie nebolo možné potvrdiť.

Opatrenia EFSA na zníženie šírenia antimikrobiálnej rezistencie počas prepravy zvierat

27-10-2022
Foto: Opatrenia EFSA na zníženie šírenia antimikrobiálnej rezistencie počas prepravy zvieratEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) navrhol niekoľko opatrení pre znižovanie prenosu rezistentných baktérií počas prepravy zvierat. Minimalizácia trvania prepravy, dôkladné čistenie vozidiel, zariadení a priestorov, kde sa zvieratá nakladajú a vykladajú, je len niekoľko z nich.

Kritériá hodnotenia rizika rastlín produkovaných cielenou mutagenézou, cisgenézou a intragenézou

21-10-2022
Foto: Kritériá hodnotenia rizika rastlín produkovaných cielenou mutagenézou, cisgenézou a intragenézouVo vyhlásení zo dňa 18. októbra navrhli vedci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) šesť hlavných kritérií napomáhajúcich pri hodnotení rizika rastlín produkovaných technikami genetického inžinierstva, ako sú cielená mutagenéza, cisgenéza a intragenéza. Európska komisia požiadala EFSA o toto vedecké poradenstvo s cieľom podpory svojej prebiehajúcej politickej iniciatívy týkajúcej sa nových genomických techník.

Vtáčia chrípka: bezprecedentný počet letných prípadov v Európe

05-10-2022
Foto: Vtáčia chrípka: bezprecedentný počet letných prípadov v EurópeEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil 3. októbra 2022 spolu s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a referenčným laboratóriom EÚ správu o vtáčej chrípke za obdobie jún – september 2022. V tomto období bol v EÚ zaznamenaný bezprecedentne vysoký počet prípadov vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) u voľne žijúceho a domáceho vtáctva. V predchádzajúcich rokoch neboli v letnom období zistené žiadne prípady alebo len niekoľko prípadov. Sezóna 2021 – 2022 teda predstavovala najväčšiu epidémiu HPAI, aká bola kedy v Európe pozorovaná.

Odporúčania EFSA na zlepšenie welfare zvierat počas prepravy: viac priestoru, nižšie teploty, kratšie cesty

14-09-2022
Foto: Odporúčania EFSA na zlepšenie welfare zvierat počas prepravy: viac priestoru, nižšie teploty, kratšie cestyEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil odporúčania na zlepšenie životných podmienok (welfare) hospodárskych zvierat počas transportu. Zvieratá potrebujú podľa EFSA viac priestoru, nižšie maximálne teploty a skrátenie času prepravy na minimum.

Posilnenie riadenia EFSA: nová správna rada

11-07-2022
Foto: Posilnenie riadenia EFSA: nová správna radaNová správna rada Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) funguje od 1. júla 2022. Je zložená zo zástupcov všetkých členských štátov EÚ, Európskej komisie, Európskeho parlamentu, ako aj občianskej spoločnosti a zainteresovaných strán v oblasti potravinového reťazca.

Nákazy baktérií Salmonella vo viacerých krajinách spojené s čokoládovými výrobkami – aktualizované informácie

23-05-2022
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) aktualizovali svoje hodnotenie publikované 12. apríla 2022, ktoré súviselo s hlásením prípadov ochorení spôsobených baktériou Salmonella typhimurium v ​​mnohých krajinách a súvisiacich s čokoládovými výrobkami spoločnosti v jej belgickom závode.

Prepuknutie salmonelózy vo viacerých krajinách spojené s čokoládovými výrobkami

13-04-2022
Čokoládové výrobky vyrábané v Belgicku boli vo viacerých krajinách identifikované ako zdroj salmonely, uvádzajú EFSA a ECDC v Rapid Outbreak Assessment.

Sumárna správa úradu EFSA k rezíduám pesticídov za rok 2020

12-04-2022
Sumárna správa úradu EFSA k rezíduám pesticídov za rok 2020 zahŕňa viac ako 88 000 vzoriek potravín odobraných v Európskej únii. Analýza výsledkov ukazuje, že 94,9 % vzoriek spadá do zákonom povolených množstiev rezíduí pesticídov. Z podskupiny 12 077 vzoriek analyzovaných v rámci koordinovaného kontrolného programu EÚ (EU MACP, EU-coordinated multiannual control programme) vyhovovalo 98,2 % vzoriek zákonným limitom.

Rozšírenie viacjazyčnosti online komunikácie úradu EFSA

18-03-2022
Úrad EFSA rozširuje svoj jazykový režim pridaním ďalších 5 oficiálnych jazykov EÚ na svoju webovú stránku: gréčtina, holandčina, poľština, portugalčina a švédčina budú k dispozícii popri angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine a španielčine, ktoré sú k dispozícii už v súčasnosti.

Vysokotlakové spracovanie: bezpečnosť potravín bez zníženia kvality

16-03-2022
Vysokotlakové spracovanie potravín (HPP) je účinné pri ničení škodlivých mikroorganizmov a nie je dôvodom na väčšie obavy o bezpečnosť potravín ako iné spôsoby spracovania. To sú dva zo záverov vedeckého stanoviska, ktoré nedávno zverejnil Úrad EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood