Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA: Na zlepšenie dobrých životných podmienok dojníc, kačíc, husí a prepelíc je potrebné lepšie ustajnenie

31-05-2023
Foto: EFSA: Na zlepšenie dobrých životných podmienok dojníc, kačíc, husí a prepelíc je potrebné lepšie ustajnenieEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil odporúčania týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat v dvoch nových vedeckých stanoviskách, podľa ktorých dojnice, kačice, husi a prepelice potrebujú viac priestoru a lepšie ustajnenie. Stanoviská sú súčasťou série stanovísk o hospodárskych druhoch zvierat, ktoré podporujú prebiehajúcu revíziu pravidiel Európskej únie (EÚ) o dobrých životných podmienkach zvierat.

Kaboom! Odštartovanie komiksu úradu EFSA o rastlinách

23-05-2023
zdroj:EFSAKa-POW! 12.5.2023 bol Medzinárodný deň zdravia rastlín! Nenechajte si ujsť nový komiks „Fastidious X, the fearsome killer“ a pridajte sa k nám, aby sme odhalili vinníka Xylella fastidiosa, škodcu rastlín, ktorý spôsobuje vážne škody na hospodárstve a životnom prostredí.

Včely a pesticídy: aktualizované usmernenie na hodnotenie rizík

15-05-2023
Foto: Včely a pesticídy: aktualizované usmernenie na hodnotenie rizíkEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) preskúmal svoje usmernenie o tom, ako posudzovať riziká prípravkov na ochranu rastlín pre včely medonosné, čmeliaky a včely samotárky. Revidované usmernenie zohľadňuje najnovšie vedecké poznatky a obsahuje najaktuálnejšie metodiky na vykonávanie hodnotenia rizík v tejto oblasti.

V Európe klesá výskyt vtáčej chrípky u hydiny, najviac postihnuté sú čajky

15-05-2023
Foto: V Európe klesá výskyt vtáčej chrípky u hydiny, najviac postihnuté sú čajkyPočet ohnísk vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) u hydiny v Európe klesol, ale čajky sú naďalej silne postihnuté týmto vírusom. Riziko pre širokú verejnosť v Európe zostáva nízke. Toto sú hlavné zistenia z najnovšej správy o vtáčej chrípke, ktorú vypracoval Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a referenčné laboratórium EÚ (EURL).

Pesticídy v potravinách: najnovšie zverejnené údaje

28-04-2023
Foto: Pesticídy v potravinách: najnovšie zverejnené údajeNajnovšia správa úradu EFSA o rezíduách pesticídov v potravinách v Európskej únii (EÚ) je už k dispozícii a poskytuje prehľad o hladinách rezíduí zistených vo vybraných bežne konzumovaných výrobkoch.

Bisfenol A v potravinách predstavuje zdravotné riziko

25-04-2023
Foto: Bisfenol A v potravinách predstavuje zdravotné rizikoTeľatá by mali byť počas prvých týždňov ich života ustajnené v malých skupinách a v záujme zlepšenia ich životných podmienok by sa nemalo využívať individuálne ustajnenie. Teľatá tiež potrebujú dostatočný priestor na odpočinok a hru a mali by mať prístup k pohodlnej podstielke. Toto sú niektoré z odporúčaní, ktoré zverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) na podporu revízie právnych predpisov Európskej únie (EÚ) v oblasti dobrých životných podmienkach zvierat.

EFSA: ustajnenie teliat v malých skupinách s cieľom zlepšiť životné podmienky

03-04-2023
Foto: EFSA: ustajnenie teliat v malých skupinách s cieľom zlepšiť životné podmienkyTeľatá by mali byť počas prvých týždňov ich života ustajnené v malých skupinách a v záujme zlepšenia ich životných podmienok by sa nemalo využívať individuálne ustajnenie. Teľatá tiež potrebujú dostatočný priestor na odpočinok a hru a mali by mať prístup k pohodlnej podstielke. Toto sú niektoré z odporúčaní, ktoré zverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) na podporu revízie právnych predpisov Európskej únie (EÚ) v oblasti dobrých životných podmienkach zvierat.

Nitrozamíny v potravinách vyvolávajú obavy o zdravie

28-03-2023
Foto: Nitrozamíny v potravinách vyvolávajú obavy o zdravieVystavenie spotrebiteľov nitrozamínom, zlúčeninám, ktoré sa môžu tvoriť v potravinách počas ich prípravy a spracovania, vyvoláva obavy o zdravie.

EFSA, ECDC, EURL: pokračujúce ohniská vtáčej chrípky u vtákov, nízke riziko pre verejnosť

16-03-2023
Foto: EFSA, ECDC, EURL: pokračujúce ohniská vtáčej chrípky u vtákov, nízke riziko pre verejnosťZ najnovšej správy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a referenčného laboratória EÚ (EURL) o vtáčej chrípke vyplýva, že sa situácia v súvislosti s vtáčou chrípkou v Európe a na celom svete naďalej vyvíja, pričom sa stále uvádzajú nové ohniská u vtákov a príležitostné infekcie aj u cicavcov. V krajinách mimo Európskej únie (EÚ) boli hlásené sporadické infekcie u ľudí, zatiaľ čo riziko pre verejnosť v EÚ zostáva aj naďalej nízke.

Uhľovodíky z minerálnych olejov v potravinách - vyjadrite sa k návrhu!

16-03-2023
Foto: Uhľovodíky z minerálnych olejov v potravinách - vyjadrite sa k návrhu!Odborníci úradu EFSA predbežne dospeli k záveru, že nasýtené uhľovodíky minerálnych olejov (MOSH) nepredstavujú riziko pre zdravie. Potvrdili tiež, že niektoré látky zo skupiny známej ako aromatické uhľovodíky z minerálnych olejov (MOAH) zdravotné riziko predstavovať môžu.

Baktérie rezistentné voči bežne používaným antimikrobiálnym látkam sa stále často vyskytujú u ľudí a zvierat

08-03-2023
Foto: Baktérie rezistentné voči bežne používaným antimikrobiálnym látkam sa stále často vyskytujú u ľudí a zvieratV správe, ktorú 6.3.2023 vydalo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) sa uvádza, že rezistencia voči bežne používaným antimikrobiálnym látkam u baktérií rodu Salmonella a Campylobacter sa často vyskytuje u ľudí aj zvierat. Simultánna rezistencia voči kriticky dôležitým látkam antimikrobiálneho charakteru určených pre ľudí však bola vo všeobecnosti zistená na nízkej úrovni, s výnimkou niektorých typov Salmonella spp. a Campylobacter coli v niektorých krajinách.

Rezíduá veterinárnych liečiv v potravinách opäť klesajú

03-03-2023
Foto: Rezíduá veterinárnych liečiv v potravinách opäť klesajúZ najnovších údajov vyplýva, že rezíduá veterinárnych liečiv a iných látok zistené v zvieratách a potravinách živočíšneho pôvodu v Európskej Únii (EÚ) naďalej klesajú, pričom úroveň dodržiavania predpisov sa zvyšuje.

EFSA odporúča alternatívy k používaniu klietok na zlepšenie dobrých životných podmienok brojlerov a nosníc

02-03-2023
Foto: EFSA odporúča alternatívy k používaniu klietok na zlepšenie dobrých životných podmienok brojlerov a nosnícVedci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) odporúčajú vyhnúť sa praktikám mrzačenia, obmedzovaniu krmiva a používaniu klietok s cieľom zlepšiť dobré životné podmienky chovných brojlerových kurčiat a nosníc. V nadväznosti nato, úrad EFSA zverejnil dve vedecké stanoviská, ktoré zahŕňajú rady týkajúce sa priestoru, hustoty zvierat, osvetlenia, prachu, hluku, podstielky a konštrukcií, ako sú vyvýšené plošiny.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood