Facebook Statistics

Konferencia k zdraviu včiel: ako prispieva výskum k hodnoteniu rizika

15-11-2019
Foto: Konferencia k zdraviu včiel: ako prispieva výskum k hodnoteniu rizikaEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spolu s Francúzskou agentúrou pre zdravie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ANSES) organizuje vedeckú konferenciu „Zdravie včiel“, ktorá je zameraná na úlohu výskumu pri podpore hodnotenia rizika.

Africký mor ošípaných: kľúčová je včasná detekcia

06-11-2019
Ťažiskovým prvkom kontroly šírenia afrického moru ošípaných (AMO) v Európe je zlepšený dohľad, komunikácia a spolupráca. Tak znejú závery hodnotenia rizika AMO, ktoré zverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Spustenie výzvy: podporenie systému bezpečnosti potravín v budúcnosti

18-10-2019
Európska komisia vyhlásila výzvu na vývoj a vytvorenie výskumnej a inovačnej platformy pre bezpečnosť potravín. Platforma má slúžiť ako nástroj na uľahčenie koordinácie a spolupráce Národných úradov pre bezpečnosť potravín, inštitúcií EÚ, tvorcov politík ako aj vedeckej komunity a laickej verejnosti.

Škodce rastlín v EÚ: 5 základných informácií

18-10-2019
V októbri 2019 bolo na zozname Európskej komisie (EK) zverejnených 20 karanténnych škodcov. Tieto škodce boli pre členské štáty EÚ identifikované ako prioritné na základe závažnosti dopadov na hospodárstvo, životné prostredie, ale aj spoločnosť. Patria sem Xylella fastidiosa, japonský chrobák, ázijský chrobák Anoplophora glabripennis a pôvodcovia zelenania a čiernej škvrnitosti citrusov.

Verejná konzultácia: aflatoxíny v potravinách

07-10-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spustil verejnú konzultáciu o rizikách, ktoré pre verejné zdravie predstavujú aflatoxíny v potravinách. Aflatoxíny sú mykotoxíny produkované dvoma druhmi plesne Aspergillus, ktorá sa vyskytuje najmä v oblastiach s horúcim a vlhkým podnebím. Je známe, že aflatoxíny majú genotoxické (poškodzujú DNA) a karcinogénne účinky.

Záverečné správy z programu EU-FORA

03-10-2019
Skončilo sa 2. kolo Európskeho partnerského programu pre hodnotenie rizika (EU-FORA), ktorý realizuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Včely a pesticídy: revízia príručky

30-09-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) momentálne druhýkrát konzultuje svoju príručku o pesticídoch a včelách.

Čo je na obzore v oblasti zdravia rastlín?

30-09-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil pre verejnosť monitoring médií v oblasti zdravia rastlín. Tzv. Plant Health Newsletter je teraz možné nájsť priamo na online platforme EFSA Journal. Newsletter zhromažďuje v médiách publikované články o škodcoch rastlín, ktoré boli identifikované ako potenciálna hrozba pre plodiny, lesy a parky EÚ.

Verejná konzultácia ku kumulatívnemu hodnoteniu rizika pesticídov a časté otázky o kumulatívnom hodnotení rizika

20-09-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spustil verejnú konzultáciu (VK) ohľadom hodnotenia rizika (HR) rezíduí viacerých pesticídov v potravinách.

Aktualizované výživové hodnoty: 10 rokov práce, 34 živín

16-09-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) publikoval vedecké stanoviská o referenčných výživových hodnotách (DRV) pre sodík a chlorid. Zverejnenie stanovísk predstavuje zavŕšenie desaťročnej práce výživových odborníkov EFSA. Táto dlhá cesta sa začala v roku 2009 po tom, čo Európska komisia požiadala EFSA o aktualizáciu hodnôt. Tie boli totiž naposledy stanovené v 90. rokoch, a to pre makronutrienty ako sú bielkoviny a sacharidy, a tiež pre všetky vitamíny a minerály.

Vhodný vek pre doplnkovú stravu dojčiat

16-09-2019
Foto: Vhodný vek pre doplnkovú stravu dojčiatV akom veku je pre dojčatá bezpečné začať konzumovať ako doplnok k materskému mlieku či dojčenskej výžive jedlá pomocou svojich rúk?

Zdravie včiel: práca EFSA ocenená EÚ

04-07-2019
Úsilie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), zamerané na zvyšovanie povedomia o zdraví včiel, tento týždeň získalo ocenenie „Excellence“ v rámci ceny ombudsmana EÚ „Collaboration award“.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood