Facebook Statistics
Značka Kvality

Pokračujúce úsilie v boji proti antimikrobiálnej rezistencii u ľudí a zvierat

01-03-2024
Foto: Pokračujúce úsilie v boji proti antimikrobiálnej rezistencii u ľudí a zvieratPodľa správy, ktorú vydal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), je rezistencia baktérií rodu Salmonella a Campylobacter voči bežne používaným antimikrobiálnym látkam naďalej často pozorovaná u ľudí aj zvierat.

Správa viacerých agentúr zdôrazňuje význam znižovania používania antibiotík

28-02-2024
Foto: Správa viacerých agentúr zdôrazňuje význam znižovania používania antibiotíkV krajinách, ktoré znížili spotrebu antibiotík u zvierat aj ľudí, sa znížil výskyt baktérií odolných voči antibiotikám. Vyplýva to zo štvrtej spoločnej správy o integrovanej analýze spotreby antimikrobiálnych látok a výskytu antimikrobiálnej rezistencie (AMR) u baktérií pochádzajúcich od ľudí a zvierat určených na produkciu potravín (JIACRA IV), ktorú zverejnili Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska lieková agentúra (EMA).

Kampylobakterióza a salmonelóza sú stále pod úrovňou spred pandémie; nárast infekcií západonílskeho vírusu

08-02-2024
Foto: Kampylobakterióza a salmonelóza sú stále pod úrovňou spred pandémie; nárast infekcií západonílskeho vírusuNajčastejšie hlásenými zoonózami u ľudí v EÚ v roku 2022 boli kampylobakterióza a salmonelóza. Avšak počet prípadov bol stále nižší ako v rokoch 2018 – 2019 pred pandémiou.

Anorganický arzén v potravinách - potvrdené obavy o zdravie

31-01-2024
Foto: Anorganický arzén v potravinách - potvrdené obavy o zdravieVystavenie spotrebiteľov anorganickému arzénu v potravinách vyvoláva podľa záverov najnovšieho hodnotenia rizika tohto kontaminantu, ktoré vykonal úrad EFSA, obavy o zdravie. Toto zistenie potvrdzuje výsledky predchádzajúceho posúdenia rizík spojených s prítomnosťou anorganického arzénu v potravinách, ktoré úrad EFSA vykonal v roku 2009.

Vypuknutie epidémie Listeria monocytogenes vo viacerých krajinách v súvislosti s rybími výrobkami

05-01-2024
Foto: Vypuknutie epidémie Listeria monocytogenes vo viacerých krajinách v súvislosti s rybími výrobkamiPodľa odborníkov z úradu EFSA a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktorí uverejnili rýchle hodnotenie ohniska nákazy (rapid outbreak assessment), sú rybie výrobky určené na priamu konzumáciu, najmä údený losos, pravdepodobným zdrojom prebiehajúcej epidémie Listeria monocytogenes vo viacerých krajinách.

Vtáčia chrípka: oneskorenie nárastu počtu prípadov, vyššie riziko sa očakáva aj v nasledujúcich mesiacoch

04-01-2024
Foto: Vtáčia chrípka: oneskorenie nárastu počtu prípadov, vyššie riziko sa očakáva aj v nasledujúcich mesiacochV posledných týždňoch vzrástol počet zistených prípadov vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) u voľne žijúcich vtákov v Európe, hoci tento nárast sa začal neskôr ako v predchádzajúcich rokoch, čo je pravdepodobne spôsobené oneskorením jesennej migrácie viacerých druhov vodných vtákov . Keďže cirkulácia vírusu sa medzi voľne žijúcim vtáctvom počas zimného obdobia zvyšuje, zvyšuje sa aj riziko vypuknutia epidémie v hydinárskych zariadeniach.

Ochrana pacientov s celiakiou v Európe

04-01-2024
Foto: Ochrana pacientov s celiakiou v EurópeVedeckí experti úradu EFSA skúmali príčiny celiakie a vyvinuli nástroj na skríning bielkovín v potravinách a potravinových zložkách, ktoré by mohli u pacientov vyvolávať príznaky. Takéto nástroje by sa potenciálne mohli používať v rôznych oblastiach bezpečnosti potravín.

Teraz k dispozícii: Výzva na predloženie dôkazov o hovädzom dobytku a morkách, podujatie o hospodárskych zvieratách na výrobu kožušín

20-12-2023
Foto: Teraz k dispozícii: Výzva na predloženie dôkazov o hovädzom dobytku a morkách, podujatie o hospodárskych zvieratách na výrobu kožušínV októbri 2023 Európska komisia (EK) poslala úradu EFSA dva mandáty na vydanie vedeckých stanovísk o dobrých životných podmienkach moriek a hovädzieho dobytka na farmách. Úrad EFSA teraz vyhlásil dve výzvy na predloženie dôkazov s cieľom zhromaždiť informácie/údaje na podporu prebiehajúcich hodnotení rizík týkajúcich sa dobrých životných podmienok chovných moriek a hovädzieho dobytku chovaného na farmách.

Dymové arómy: Otázky a odpovede s Wimom Mennesom, predsedom pracovnej skupiny úradu EFSA pre arómy

27-11-2023
Foto: Dymové arómy: Otázky a odpovede s Wimom Mennesom, predsedom pracovnej skupiny úradu EFSA pre arómyDymové arómy slúžia ako alternatíva k tradičnému údeniu, ktoré sa dlhodobo používa na konzervovanie určitých potravín, ako sú ryby, mäso a mliečne výrobky. Proces údenia mení aj ich chuť.

Predstavujeme TKPlate - bezpečnosť potravín bez testovania na zvieratách?

21-11-2023
Foto: Predstavujeme TKPlate - bezpečnosť potravín bez testovania na zvieratách?Nová platforma na modelovanie a predpovedanie toxicity chemických látok a toho, čo sa s nimi deje vo vnútri ľudského organizmu a vo vnútri zvierat, predstavuje dôležitý míľnik na ceste k budúcnosti s menším alebo žiadnym testovaním na zvieratách v oblasti bezpečnosti potravín.

One Health: EFSA spája sily s agentúrami EÚ

21-11-2023
Zdroj: EFSAOd januára do októbra 2023 nahlásilo 14 krajín EÚ/EEA, UK a USA 335 prípadov súvisiacich s touto epidémiou.

Výskyt Salmonella Enteritidis v kuracom mäse a vo výrobkoch z kuracieho mäsa vo viacerých krajinách

14-11-2023
Foto: Výskyt Salmonella Enteritidis v kuracom mäse a vo výrobkoch z kuracieho mäsa vo viacerých krajináchOd januára do októbra 2023 nahlásilo 14 krajín EÚ/EEA, UK a USA 335 prípadov súvisiacich s touto epidémiou.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood