Facebook Statistics

Tlačové správy

Liptovská Teplička druhou európskou dedinou

25-07-2008
V holandskej dedine Koudom bude 24. a 25. septembra 2008 slávnostné vyhodnotenie európskej súťaže o Európsku cenu obnovy dediny. Víťazom je Sand in Taufers z talianskeho južného Tirolska. Na druhom mieste sa však v konkurencii 29 dedín z 12 štátov Európy umiestnila slovenská Liptovská Teplička...

Oznam pre médiá

11-07-2008
Pani ministerka sa bude počas žatevného obdobia zúčastňovať na žatvách vo viacerých regiónoch Slovenska.

Účasť ministerky Zdenky Kramplovej na žatve v Zemplínskom Branči

11-07-2008
Žatva v Zemplínskom Branči, 10. júla 2008Ministerka pôdohospodárstva Zdenka Kramplová sa 10. júla 2008 v rámci pracovného výjazdu na východné Slovensko zúčastnila aj žatvy v Zemplínskom Branči.

SLOVENSKÁ PARENICA – 2. slovenský výrobok s chráneným zemepisným označením

11-07-2008
Slovenská parenicaFoto: VÚPDo registra vedeného Európskou Komisiou sa zapíše náš druhý výrobok ako chránené zemepisné označenie. Týmto výrobkom je Slovenská parenica.Oznam pre médiá

07-07-2008
Tlačová konferencia Ministerstva pôdohospodárstva a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Implementácia pilotného projektu "Protipožiarneho monitorovacieho systému" na Slovensku

03-07-2008
1. júla 2008 sa v Národnom lesníckom centre vo Zvolene uskutočnil pracovný seminár na tému implementácie pilotného projektu PROTIPOŽIARNEHO MONITOROVACIEHO SYSTÉMU, realizovaného pre Lesy SR š.p..

Výskumný ústav potravinársky zastupuje Slovensko v Dubline

27-06-2008
V dňoch 2. - 4.júla 2008 organizuje medzinárodný projekt BIOTRACER 2. všeobecnú schôdzu v Dubline.

Monitoring lesov na Slovensku

25-06-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR prerokovalo Správu o monitoringu zdravotného stavu lesov SR. Monitoring lesov na Slovensku je dôležitou súčasťou monitorovacieho a informačného systému o životnom prostredí Slovenskej republiky.

Ministerka Zdenka Kramplová v Luxemburgu

23-06-2008
Ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová sa zúčastňuje Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, ktorá sa koná v dňoch 23. a 24. júna 2008 v Luxemburgu.

Rezort pôdohospodárstva aktívne reprezentuje SR na svetovom kongrese viniča a vína

20-06-2008
Foto: Rezort pôdohospodárstva aktívne reprezentuje SR na svetovom kongrese viniča a vínaZástupcovia rezortu pôdohospodárstva reprezentovali Slovenskú republiku na 31. svetovom kongrese viniča a vína, ktorý sa koná pod záštitou talianskeho ministra poľnohospodárstva Lucu Zaiu tento týždeň (16. – 20. júna 2008) vo Verone.

Návrh ako zamedziť špekuláciám pri prechode na euro

16-06-2008
Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR pod vedením ministerky Zdenky Kramplovej prijala 12. júna Návrh systémových opatrení k eliminácii rizík vyplývajúcich z možného špekulatívneho zvyšovania cien potravinárskych tovarov v súvislosti s prechodom na spoločnú európsku menu.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood