Tlačové správy

Rezíduá hormónov v hovädzom mäse a mäsových výrobkoch

18-07-2007
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dnes vydal tlačové vyhlásenie týkajúce sa rezíduí hormónov v hovädzom mäse a mäsových výrobkoch.

Pravidelný výjazd ministra

16-07-2007
Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa navštívil v piatok v rámci pravidelných výjazdov okres Komárno.

Minister Miroslav Jureňa na "Royal Show"

04-07-2007
Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa navštívil v dňoch 1. až 3. júla Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severné Írsko.

Bezpečné potraviny na programe dňa

28-06-2007
V dňoch 28. a 29. júna sa v Bratislave koná stretnutie zástupcov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Ročný odpočet: Priority rezortu pôdohospodárstva sa napĺňajú

21-06-2007
Získali sme pre poľnohospodárov najvyššie dotácie.

Bezpečnosť potravín na prvom mieste

21-06-2007
V dňoch 28. a 29. júna 2007 sa v Bratislave uskutoční 22. zasadnutie Poradného fóra European Food Safety Authority (EFSA).

Príprava na vstup do menovej únie

18-06-2007
Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva SR sa stretla pracovná skupina, ktorej úlohou je pripraviť rezort na vstup do menovej únie.

Nadštandardná spolupráca v rezorte

15-06-2007
Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa a rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Mikuláš Látečka podpísali dohodu o spolupráci,...

MP SR dáva priestor prezentovať sa mladým fotografom

15-06-2007
Od pondelka môžete v priestorch Ministerstva pôdohospodárstva SR na Dobrovičovej ulici v Bratislave obdivovať sériu dvadsiatich fotografií mladých fotografov - víťazov súťaže Zelený objektív.

VINEXPO 2007 vo francúzskom Bordeaux aj so slovenskými vínami

14-06-2007
Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR (MP SR) sa Slovenská republika predstaví na medzinárodnej svetovej výstave vín a liehovín VINEXPO 2007.

Tlačová správa k podmienkam poskytovania dotácií na účasť na výstavách

08-06-2007
V súčasnosti je v pripomienkovom konaní návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania štátnej pomoci v poľnohospodárstve, potravinárstva, rybnom hospodárstve a lesnom hospodárstve.

Stretnutie ministrov ako otvorený dialóg

04-06-2007
Dňa 29. mája 2007 sa v Palárikove skončilo dvojdňové stretnutie ministrov poľnohospodárstva krajín V-4.

Záhorie privíta ministra pôdohospodárstva

01-06-2007
Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa sa dnes stretne so starostami okresov Senica a Skalica...