Facebook Statistics

Tlačové správy

Slovenskú republiku bude na medzinárodnom veľtrhu Grüne Woche – Zelený týždeň v Berlíne reprezentovať národná expozícia

16-01-2007
Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR sa predstaví Slovenská republika na jednom z najväčších európskych podujatí v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a záhradníctva –...

Ministerstvo pôdohospodárstva SR prevzalo záštitu nad veľtrhom gastronómie

16-01-2007
Cechmajster Ing. Vojtech Szemes, CSc., v strede s ministrom Miroslavom Jureňom a s víťazným triom zo súťaže o Najlepší Bratislavský rožok, 1. miesto Peter Bartek – pekáreň Bageta Pezinok, 2. miesto András Szepesi MaďarsMinisterstvo pôdohospodárstva SR (MP SR) sa predstaví na medzinárodnom veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO na ploche takmer 100 m2. Veľtrh otvorí 18. januára štátny tajomník MP SR Viliam Turský.
Svojou...


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood