Facebook Statistics

Tlačové správy

7. ročník súťaže "O najkrajší chotár roka"

03-05-2007
Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci s Klubom poľnohospodárskych novinárov Slovenska a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou vyhlasuje...

Prvé Lesnícke dni sa skončili

02-05-2007
Prvé celoslovenské Lesnícke dni (22.4. - 1.5.2007) dnes slávnostne ukončili v areáli Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu.

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva SR na Európskom fóre k reforme vinárstva

27-04-2007
Včera sa na výstavisku v nemeckom Stuttgarte skončil medzinárodný veľtrh technológií pre vinárstvo a ovocinárstvo Intervitis Interfructa.

Nadmerné zásoby

26-04-2007
Slovenskej republike sa podarilo úspešne znížiť finančný dosah odstránenia nadbytočných zásob poľnohospodárskych produktov, iných ako cukor, o viac ako polovicu.

Tlačová informácia z rokovania rozšíreného predsedníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied

24-04-2007
Dňa 20. apríla 2007 sa v kaštieli v Palárikove uskutočnilo rozšírené rokovanie predsedníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV), na ktorom boli odovzdané dekréty...

Lesníci chcú apelom určeným širokej verejnosti zabrániť vzniku ďalších lesných požiarov

24-04-2007
Lesy na Slovensku sú ohrozené ničivými požiarmi. Trpezlivá a zodpovedná práca celých generácií slovenských lesníkov tak vychádza navnivoč.

Poľnohospodársky výbor Európskeho parlamentu odmietol návrh na zrušenie intervencie kukurice

20-04-2007
Dňa 12. apríla 2007 Komisia predložila do Poľnohospodárskeho výboru Európskeho parlamentu návrh na zrušenie intervencie v prípade kukurice.

Slovenská premiéra na Medzinárodnom veľtrhu potravín a nápojov F&B vo Viedni

19-04-2007
Foto: Slovenská premiéra na Medzinárodnom veľtrhu potravín a nápojov F&B vo ViedniMinisterstvo pôdohospodárstva kladie dôraz na aktívnu prezentáciu firiem s poľnohospodársko-potravinárskym zameraním aj prostredníctvom ich účastí na významných medzinárodných veľtrhoch a výstavách.

Veľtrh vo Viedni

16-04-2007
V nedeľu 15. apríla bol vo Viedni otvorený medzinárodný odborný veľtrh potravín a nápojov F&B. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky sa tu v hlavnom meste Rakúska predstavuje spolu s piatimi slovenskými vystavovateľmi.

GASTRA otvorená

28-03-2007
Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa otvoril 13. ročník medzinárodnej výstavy zariadení pre hotely, obchod, verejné stravovanie a potravín GASTRA 2007. Výstava potrvá do 30. 3. 2007.

Slováci otvoria v Srbsku Informačné centrum pre Európsku úniu

23-03-2007
Projekt “Poľnohospodárske informácie pre srbské poľnohospodárstvo”, ktorý realizuje Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo v Nitre (ÚVTIP) v rámci Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, je v záverečnej fáze.

Minister pôdohospodárstva a minister životného prostredia spoločne o podkôrnom hmyze

20-03-2007
V Podbanskom sa skončila konferencia na tému Podkôrny hmyz, jeho vplyv na lesné ekosystémy v chránených územiach a možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ pri ochrane prírody a krajiny,...

Tlačová beseda za účasti ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu

15-03-2007
V piatok 16. marca 2007 od 9:00 hod. sa uskutoční konferencia na tému “Trvalo udržateľné využívanie pesticídov”.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood