Facebook Statistics

Tlačové správy

Do konca marca môžu výrobcovia potravín registrovať svoje produkty

14-01-2022
Foto: Do konca marca môžu výrobcovia potravín registrovať svoje produktyOd začiatku roka 2022 je zriadený Register potravín pre potravinový semafor na účely poskytnutia informácií a podpory predaja vyrábaných potravín. Ide o informačný systém a zároveň marketingový nástroj, ktorý môže zviditeľniť v ňom registrovaných prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a taktiež môže podporiť predaj v ňom registrovaných potravín a prispieť k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti.

Agrorezort podporil vyše 94 % chovov ošípaných historicky najvyššou sumou

05-01-2022
Foto: Agrorezort podporil vyše 94 % chovov ošípaných historicky najvyššou sumouMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) trvá na tom, že celý proces pri nedávno realizovanej mimoriadnej dotácii v sektore ošípaných bol správne nastavený. Nedošlo k žiadnemu zásahu, ktorý by spochybňoval objektívnosť celého postupu. Vedenie agrorezortu sa preto na základe faktov, ktoré kontrola priniesla, zásadne ohradzuje voči niektorým z kontextu vytrhnutým informáciám, ktoré boli publikované v posledných dňoch. Ministerstvo pod vedením Samuela Vlčana podporilo ošípané v roku 2021 prostredníctvom dvoch samostatných dotácií pre sektor ošípaných najvyššou sumou za ostatných 5 rokov, a to v celkovej výške až 3,5 milióna EUR.

Štátny tajomník MPRV SR Milan Kyseľ ponúkol ministrovi svoju funkciu

05-01-2022
Foto: Štátny tajomník MPRV SR Milan Kyseľ ponúkol ministrovi svoju funkciuŠtátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Milan Kyseľ ponúkol ministrovi svoju funkciu v reakcii na mediálny lynč posledných dní. Svoje rozhodnutie predkladá po dôkladnom zvážení všetkých okolností k danej situácii. Je to jeho osobné rozhodnutie, ako reakcia na bezprecedentné útoky, ktorým čelí on a jeho rodina.

Nová vyhláška o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

29-12-2021
Foto: Nová vyhláška o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesaMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) informuje, že v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola uverejnená vyhláška MPRV SR a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 537/ 2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení vyhlášky č. 15/2015 Z. z., s účinnosťou od 01. januára 2022.

Ministerstvo pôdohospodárstva pokračuje v otvorenej komunikácii s DG AGRI o transformácii Pôdohospodárskej platobnej agentúry

27-12-2021
Foto: Ministerstvo pôdohospodárstva pokračuje v otvorenej komunikácii s DG AGRI o transformácii Pôdohospodárskej platobnej agentúryGenerálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie (DG AGRI) zaslalo slovenskej strane v rámci širokej komunikácie ohľadom očisty Pôdohospodárskej platobnej agentúry v kontexte akreditácie a transformácie odporúčania k dosiahnutiu plného výkonu PPA v zmysle stanovených štandardov. Definuje dodatočné odporúčania v oblasti organizačnej štruktúry, ľudských zdrojov, kontroly a monitoringu žiadostí, konfliktu záujmov a digitalizácie.

Agrorezort predstavil víziu moderného pôdohospodárstva na Slovensku

23-12-2021
Foto: Agrorezort predstavil víziu moderného pôdohospodárstva na Slovensku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predstavilo Víziu spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035. Ide o prvý dokument svojho druhu, ktorý predstavuje víziu na tak dlhé obdobie. Vízia, ktorú v stredu 22. decembra schválila vláda SR, sumarizuje stav v oblastiach poľnohospodárstva a potravinovej produkcie, ktoré prierezovo zasahujú do viacerých oblastí ako je napríklad životné prostredie. Dokument tiež pomenováva kľúčové problémy v sektore, navrhuje východiská pre ďalší rozvoj, a to vrátane návrhov konkrétnych opatrení. Informuje o tom v tlačovej správe odbor komunikácie MPRV SR.

MINISTERSTVO HĽADÁ NOVÉHO ŠÉFA NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA AGROKOMPLEX

22-12-2021
Foto: MINISTERSTVO HĽADÁ NOVÉHO ŠÉFA NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA AGROKOMPLEXMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyhlásilo výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO sídliaceho v Nitre. Všetky potrebné informácie pre uchádzačov sú zverejnené na webe ministerstva.

Agrorezort zverejnil Zelenú správu o pôdohospodárstve a potravinárstve za rok 2020

17-12-2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predstavilo Správu o pôdohospodárstve a potravinárstve za rok 2020 . Informuje o tom odbor komunikácie MPRV SR. Produkcia, spotreba a ceny potravín v minulom roku rástli a negatívna obchodná bilancia sa znížila o viac ako 100 miliónov eur.

Spustili sme výzvu na projekty pre potravinárov v hodnote 170 miliónov eur

16-12-2021
Foto: Spustili sme výzvu na projekty pre potravinárov v hodnote 170 miliónov eurProstriedky z výzvy na podporu investícií pomôžu všetkým - malým, stredným aj veľkým potravinárskym podnikom. Zapojiť sa môžu aj spracovatelia poľnohospodárskej prvovýroby. Pomoc je rozdelená do siedmich oblastí; mäsopriemysel, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, mliekarenský priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a tukový priemysel, priemysel pre výrobu kŕmnych zmesí a priemysel výroby piva, vína, liehu a nealkoholických nápojov.

Slovensko presadzuje rovnaké podmienky pre všetkých aktérov reťazca

14-12-2021
Foto: Slovensko presadzuje rovnaké podmienky pre všetkých aktérov reťazcaZačiatkom týždňa sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Slovensko na rokovaniach zastupoval štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Milan Kyseľ. Počas vystúpenia na tomto fóre zdôraznil nevyhnutnosť transformácie potravinového dodávateľského reťazca smerom k udržateľnosti.

Neformálna konzultácia Strategického plánu SPP 2023 - 2027 s Európskou komisiou

03-12-2021
Foto: Neformálna konzultácia Strategického plánu SPP 2023 - 2027 s Európskou komisiouV súvislosti s prípravou Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP) pre roky 2023 – 2027 odoslalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Európskej komisii (EK) na neformálnu konzultáciu aktuálnu verziu dokumentu spolu s prílohami. MPRV SR očakáva od EK v priebehu troch týždňov pripomienky. Na finálnej podobe strategického plánu sa naďalej neustále pracuje a po schválení európskej legislatívy bude finálna verzia SP predložená vláde SR a následne EK.

Vo veľkochove v okrese Rimavská Sobota odhalili ďalšie ohnisko afrického moru ošípaných

03-12-2021
Foto: Vo veľkochove v okrese Rimavská Sobota odhalili ďalšie ohnisko afrického moru ošípanýchVýskyt AMO v komerčnom chove domácich ošípaných v obci Jesenské potvrdili veterinári potom, ako uhynulo niekoľko prasníc a odstavčiat. Ďalšie jedince vykazujú príznaky ochorenia. Keďže neexistuje účinná liečba, musí byť všetkých 3625 prasníc, 700 prasničiek a viac ako 20 000 odstavčiat z chovu utratených a zlikvidovaných v kafilérii. Ide o deviate ohnisko afrického moru v tomto roku.

Podpísali sme memorandum o spolupráci v boji proti africkému moru ošípaných

26-11-2021
Foto: Podpísali sme memorandum o spolupráci v boji proti africkému moru ošípanýchMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) a zástupcovia chovateľov ošípaných, spracovateľov bravčového mäsa a zástupcovia obchodu budú spoločne postupovať a vymieňať si informácie s cieľom zintenzívniť boj proti šíreniu afrického moru ošípaných (AMO). V memorande o spolupráci signatári deklarovali, že budú navzájom koordinovať svoje kroky tak, aby nebola ohrozená hospodárska súťaž.

covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood