Tlačové správy

Prechodné obdobie novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky bude najmenej rok

19-11-2019