Tlačové správy

Prezidentka odňala tretiemu sektoru právo na odvolanie v konaniach o lesoch

18-10-2019