Facebook Statistics

Tlačové správy

Slovensko má prvého podpredsedu vlády z agrorezortu v histórii

30-11-2017

Ministerku Gabrielu Matečnú vymenoval prezident Andrej Kiska za podpredsedníčku vlády SR.

„Témy ako dvojaká kvalita potravín, ochrana spotrebiteľa, nekalé obchodné praktiky, ktoré sme úspešne riešili, pôda a zákon o poľnohospodárskej pôde, kedy sme zrušili automatickú prolongáciu nájmov a umožnili tak malým a mladým farmárom sa ľahšie dostať k pôde a tiež zákon o veterinárnej starostlivosti so Zviera nie je vec a bojom proti množiteľom, sú tými témami, ktoré budem vedieť viac tlačiť na vládu. Vláda si určite v dnešnej dobe uvedomuje, že poľnohospodárstvo je dôležitá téma v našej krajine,“ povedala k vymenovaniu Gabriela Matečná.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood