Facebook Statistics
Značka Kvality

Podpora aplikácie

15-05-2019

aktualizované 05.08.2020

Jednotlivé funkcionality aplikácie sú podrobne popísané v Nápovede ku Geopriestorovej žiadosti o podporu - https://gsaa.mpsr.sk/2020/help/ziadatel/help.html

Najčastejšie užívateľské postupy sú taktiež zachytené prostredníctvom inštruktážnych videí -

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFppmczEaLcHwDG0V71GvU0t3ZMdRDR8S&fbclid=IwAR3Qk3WOqAF8ifQJ3Z4fLUpOrcG_DEynuyYyJP7Ql7xZvOq5KE--cduWIEU

MPRV SR taktiež poskytuje žiadateľom počas podávania jednotnej žiadosti emailovú - [email protected]  a telefonickú podporu na tel. č. 02/59 278 997 počas pracovných dní od 8:00 do 18:00.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood