Facebook Statistics
Značka Kvality

Podpora aplikácie

15-05-2019

aktualizované 05.08.2020

Jednotlivé funkcionality aplikácie sú podrobne popísané v Nápovede ku Geopriestorovej žiadosti o podporu - https://gsaa.mpsr.sk/2020/help/ziadatel/help.html

Najčastejšie užívateľské postupy sú taktiež zachytené prostredníctvom inštruktážnych videí -

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFppmczEaLcHwDG0V71GvU0t3ZMdRDR8S&fbclid=IwAR3Qk3WOqAF8ifQJ3Z4fLUpOrcG_DEynuyYyJP7Ql7xZvOq5KE--cduWIEU

MPRV SR taktiež poskytuje žiadateľom počas podávania jednotnej žiadosti emailovú - [email protected]  a telefonickú podporu na tel. č. 02/59 278 997 počas pracovných dní od 8:00 do 18:00.