Metodický pokyn na úpravu hraníc bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) pri spracovaní ROEP podľa zákona č. 180/1995 Z. z. a projektov pozemkových úprav podľa zákona č. 330/91 Zb.

25-06-2008

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)