Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Štátny radca – projektový manažér – Oddelenie implementácie projektov I.

07-02-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)