Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Generálny štátny radca – generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb

03-02-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)