Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Hlavný štátny radca – riaditeľ odboru pôdohospodárskej politiky

07-03-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)