Facebook Statistics

G. Matečná v OSN: Podpora rodovej rovnosti nie je prínosom len pre ženy, ale pre celú spoločnosť

16-12-2016
Foto: G. Matečná v OSN: Podpora rodovej rovnosti nie je prínosom len pre ženy, ale pre celú spoločnosťMinisterka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná vystúpila na pôde Organizácie spojených národov a jej Inštitúcie pre výživu a poľnohospodárstvo v rámci (FAO) v rámci podujatia „Postavme sa spolu s vidieckymi ženami do boja za ukončenie hladu a chudoby“ organizovanom Slovenskom v rámci predsedníctva v Rade Európskej únie.


Na Vianoce žiadne dieťa nemá ostať smutné

14-12-2016
Foto: Na Vianoce žiadne dieťa nemá ostať smutnéFOCUS - Vianoce sú časom lásky, keď si viac ako inokedy uvedomujeme hodnotu ľudských vzťahov. Pekný počin vznikol pre postihnuté a opustené deti na Slovensku vďaka dvom kamarátom z Rakúska.Zelená správa 2016

13-12-2016
Údaje za rok 2015

Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien sú stredobodom Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj

13-12-2016
Agenda 2030 predstavuje budúcnosť, v ktorej nikto nezostane pozadu a chudoba a hlad vo všetkých formách budú odstránené. Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien sú stredobodom Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Slovensko dosiahlo obrovský úspech: Dvere k celoeurópskej legislatíve proti nekalým obchodným praktikám sú otvorené

13-12-2016
Rada ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva EÚ jednohlasne schválila prelomový materiál slovenského predsedníctva, otvárajúci dvere k spoločnému postupu v boji proti nekalým obchodným praktikám na celoeurópskej úrovni. Napriek tomu, že poľnohospodárstvo nefigurovalo medzi hlavnými prioritami Slovenska, jedným z najvýznamnejších dôsledkov predsedníctva bude v EÚ práve úspech slovenskej agrárnej diplomacie.
Endokrinné disruptory: EFSA a ECHA začínajú pracovať na príručke

12-12-2016
Európska komisia zverejnila na začiatku tohto roka vedecky založené kritériá pre určovanie endokrinných disruptorov v kontexte európskej legislatívy o pesticídoch a biocídoch. V súčasnosti prebiehajú diskusie s členskými štátmi, pričom začatie aplikovania kritérií by malo byť aktuálne už v roku 2017.

Oznámenie výsledku výberového konania

12-12-2016
Na základe ustanovenia §19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu predsedu a 2 členov dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik, ktoré sa konalo 7. decembra 2016.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood