Realizovaná štátna a minimálna pomoc v roku 2007Rozpočet a financovanie