Certifikát manažérstva kvality na roky 2016 – 2019

21-02-2017

Po vykonaní recertifikačného auditu v novembri roku 2016  bol odboru bezpečnosti potravín a výživy udelený certifikát osvedčujúci vybudovanie a zavedenie funkčného systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami ISO 9001:2008.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)