Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Hlavný štátny radca – Odbor pozemkový

17-02-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)