Pozvánka na konferenciu "Budúcnosť hospodárenia v znevýhodnených oblastiach na Slovensku"

20-02-2017