Facebook Statistics

financované z Eurofondu


Pozvánka na vzdelávacie kurzy

13-02-2007
Uplatňovanie nových prístupov v úprave a ošetrení paznechtov oviec, hovädzieho dobytka a ošípaných

Pozvánka na vzdelávací kurz, 12. 3. - 19. 4. 2007

07-02-2007
Vinárstvo a pivničné hospodárstvo

Pozvánka na vzdelávací kurz, 19. 02. 2007- 02. 03. 2007

15-01-2007
Záhradníctvo ako súčasť diverzifikácie poľnohospodárskej výroby; časť ovocinárstvo

Pozvánka na vzdelávací kurz, 29. 01. 2007- 09. 02. 2007

11-01-2007
Záhradníctvo ako súčasť diverzifikácie poľnohospodárskej výroby; časť zeleninárstvo
POZOR - kurz v tomto termíne je zrušený !

Pozvánka na vzdelávací kurz, 29. 01. 2007- 06. 02. 2007

09-01-2007
Obnoviteľné zdroje energie na vidieku

Pozvánka na vzdelávací kurz, 29. 01. 2007- 16. 02. 2007

15-12-2006
Európska dimenzia podnikania na vidieku


Eurokurzy

05-12-2006

Fórum Organizácie Spojených národov o lesoch (UNFF)


Interné akty riadenia

Dodatok č.1 k Zásadám a pravidlám na spracovanie zjednodušeného registra

25-08-2016
Spracoval a vydal:
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Schválil:
  • Generálny riaditeľ sekcie legislatívy MPRV SR JUDr. Jaroslav Puškáč (dňa 24. Augusta 2016 číslo 3414/2016-430)

Zásady a pravidlá na spracovanie zjednodušeného registra

02-12-2015
Spracoval a vydal:
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Schválil:
  • Generálny riaditeľ sekcie legislatívy MPRV SR JUDr. Jaroslav Puškáč
    (dňa 15. Júla 2015 číslo 2225/2015-430)

Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (úplné znenie s Dodatkom č. 1/97)

18-03-2015
Spracoval a vydal:
  • Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
  • Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Schválil:
  • Generálna riaditeľka sekcie pozemkových úprav MP SR Ing. Denisa Anderková (dňa 27. júna 2006 číslo 46 50/20 06 – 910)
  • Podpredseda ÚGKK SR Ing. Peter Vojtko (dňa 29. júna 2006 číslo 34 42-20 06-PP)

covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood