Facebook Statistics

Koronavírus

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín je dočasne pozastavené

03-04-2020
Foto: Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín je dočasne pozastavenéUsmernenie agrorezortu k platnosti alebo k získaniu osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa zákona o rastlinolekárskej starostlivosti.

PPA: Administrovanie podpôr nie je zastavené

02-04-2020
Foto: PPA: Administrovanie podpôr nie je zastavenéŽiadatelia by mali pri komunikácii prioritne využívať elektronický podpis

Ako označovať vozidlá prepravujúce krmivá a hygienické pomôcky

27-03-2020
Foto: Ako označovať vozidlá prepravujúce krmivá a hygienické pomôckyŠtátna veterinárna a potravinová správa SR odporúča prepravcom používať na viditeľných miestach určené piktogramy

Opatrenia ÚKSÚP na zabránenie šírenia ochorenia Covid - 19

26-03-2020
Foto: Opatrenia ÚKSÚP na zabránenie šírenia ochorenia Covid - 19Na základe aktuálnych opatrení prijatých v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID – 19 a vo všeobecnom záujme eliminovať riziko nákazy a šírenie tejto prenosnej choroby ÚKSÚP zavádza do odvolania opatrenia

Opatrenia PPA na zabránenie šírenia ochorenia Covid - 19

26-03-2020
Foto: Opatrenia PPA na zabránenie šírenia ochorenia Covid - 19V nadväznosti na opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia Covid – 19 prijaté Ústredným krízovým štábom SR a v záujme ochrany verejného zdravia zaviedla PPA prevádzkové opatrenia


Usmernenie na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat

26-03-2020
Foto: Usmernenie na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvieratChovy hospodárskych zvierat sú miestom, kde sa vyžaduje stála prítomnosť personálu často vyžadujúca špecifické schopnosti a zručnosti. V súčasnosti neexistuje jednoznačný vedecký dôkaz, ktorý by naznačoval, že tento vírus cirkuluje u zvierat v SR.


Ako označovať vozidlá prepravujúce potraviny, zvieratá a technológie

26-03-2020
Foto: Ako označovať vozidlá prepravujúce potraviny, zvieratá a technológieŠtátna veterinárna a potravinová správa SR odporúča prepravcom používať na viditeľných miestach určené piktogramy

Oznámenie Komisie o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov"

26-03-2020
Foto: Oznámenie Komisie o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov"Všetky vnútorné hranice EÚ by mali zostať otvorené pre nákladnú dopravu a musí sa zaručiť dodávateľský reťazec pre základné výrobky

ŠVPS SR dočasne prerušuje kontrolu uvádzania krajiny pôvodu potravín

26-03-2020
Foto: ŠVPS SR dočasne prerušuje kontrolu uvádzania krajiny pôvodu potravínŠtátna veterinárna a potravinová správa SR informuje všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, že vzhľadom na pandémiu Covid – 19 dočasne nebude vykonávať kontrolu uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu základnej zložky v označení potraviny

Prenáša sa Covid-19 potravinami a predmetmi?

26-03-2020
Foto: Prenáša sa Covid-19 potravinami a predmetmi?Vo všeobecnosti nie sú ľudské koronavírusy na suchých povrchoch zvlášť stabilné. K inaktivácii v suchých podmienkach zvyčajne dochádza v priebehu niekoľkých hodín až niekoľkých dní.

Mýty súvisiace s pandémiou Covid-19​

26-03-2020
Foto: Mýty súvisiace s pandémiou Covid-19​Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súvislosti s pandémiou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2, vyvracia viaceré nepodložené MÝTY.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood