Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Fašiangová, Ing. PhD. Katarína 0810.00 59266-545
Fegyveresová, Ing. Lýdia 0160.00 59266-308
Fekete, Ing. PhD. Jozef 0770.00 59266-529
Filová Janka 0240.00 59266-162
Fiľová, Ing. Emília 0024.00 59266-469
Fratričová, Ing. Mgr. Hana 0510.00 59266-428
Frešová, Mgr. Lýdia 0620.00 329
Gábor, PaedDr.PhD. Dušan 0600.00 59266-540
Gaburová, Bc. Katarína 0030.00 59266-156
Galajdová, Mgr. Katarína 0420.00 59266-439

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood