Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Demovičová Jarmila 730/b.B,7.p. 0810.00 59266-572
Demovičová, Ing. Patrícia 412 0980.00 58317-455
Dérerová, Ing. Anna 110/C,1.p. 0340.00 59266-238
Dibdiaková, Ing. Jana 105 0340.00 58317-186
Diviak, JUDr. Ing. Ondrej 708 0904.10 58317-433
Dóczy, Ing. PhD. Jozef 626/B,6.p. 0750.00 59266-510
Doktor, Ing. Stanislav 505 0903.10 58317-256
Drahoš Gábrišová, Ing. Petra 105 0340.00 58317-616
Drímajová, Ing. PhD. Zuzana 116/C,1.p. 0310.00 59266-216
Dubčeková, Ing., Bc. Mária 503/C,5.p. 0250.00 02/59 266 485


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood