Facebook Statistics

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Fiľová, Ing. Emília 0024.00 59266-469
Fratričová, Ing. Mgr. Hana 0510.00 59266-428
Frešová, Mgr. Lýdia 0620.00 329
Gábrišová Marcela 0020.00 59266-355
Gaburová, Bc. Katarína 0030.00 59266-156
Galinski, Ing. Marek 0340.00 59266-313
Gálisová, Ing. Janette 0024.00 59266-468
Galková Daniela 0230.00 59266-505
Gergeľová, Ing. Zuzana 0620.00 59266-432
Gilanová, PhDr. Zuzana 0024.00 59266-333

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood