Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Čermáková, Ing. Marta 441/A,4.p 0510.00 59266-353
Červenec, Ing. Róbert 45/B,prízemie 0230.00 59266-177
Červeňová, Bc. Martina 340/A,3.p. 0340.00 59266-321
Čistá Miloslava 126/b.B,1.p. 0210.00 59266-205
Čižmárová, Ing. Zuzana 722/C,7.p. 0830.00 59266-291
Čukanová, JUDr. Katarína 302/C,3.p. 0025.00 59266-132
Čulík, Ing. Peter 511/C,5.p. 0024.00 59266-470
Čumová, Mgr. Lucia Zvolen 0091.00 59266-395
Čurilla, Mgr. Matej 406 0902.40 58317-369
Danihelová, Ing. Lucia 403 0905.20 58317-124


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood