Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Ďuričová, Ing. Ivona 0340.00 59266-334
Ďurovcová, Ing. Katarína 0420.00 59266-423
Dvořáková Viera 0330.00 59266-149
Dzurenda, Ing. Andrej 0671.00 59266-299
Džadoňová, Ing. Judita 2001.00 02/59266-376
Egyedová, Ing., PhD. Andrea 0160.00 59266-300
Fabianová Jana 0242.00 59266-750
Fábriová, Ing. Zuzana 0672.00 59266-263
Falťan, Mgr. Juraj 0410.00 59266-317
Falťanová, PhDr. Adriána 0930.00 59266-500

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood