Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Dudová, JUDr. Zuzana 0420.00 59266-415
Ďuračka, Ing. Peter 0070.00 59266-534
Ďuračková, Ing. Ivana 0310.00 59266-489
Ďurčová, Mgr. Miriam 0024.00 59266-341
Ďuričová, Ing. Ivona 0340.00 59266-334
Ďurovcová, Ing. Katarína 0420.00 59266-423
Dúžeková, Mgr. Alexandra 0210.00 59266-191
Dvořáková Viera 0330.00 59266-149
Dzurenda, Ing. Andrej 0671.00 59266-299
Džadoňová, Ing. Judita 2001.00 02/59266-376

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood