Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Dúžeková, Mgr. Alexandra 0210.00 59266-191
Dvořáková Viera 0330.00 59266-149
Dzurňáková Petra 0244.00 59266-129
Džadoňová, Ing. Judita 2001.00 02/59266-376
Egyedová, Ing., PhD. Andrea 0160.00 59266-300
Fabián, M.A. Andreas 0060.00 59266-281
Fabianová Jana 0244.00 59266-750
Fábriová, Ing. Zuzana 0633.00 59266-263
Falťan, Mgr. Juraj 0400.00 59266-317
Fegyveresová, Ing. Lýdia 0160.00 59266-308

covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood