Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Višvaderová, Ing. Judita 622/C,6.p. 0710.00 59266-569
Vitteková, Mgr. Nina 532/A,5.p. 0092.00 59266-452
Volejníčková Viera 159/b.B,1.p. 0210.00 59266-172
Vörösová, Ing. Mária 122/C,1.p. 0320.00 59266-701
Vranová, Ing. Stanislava Zvolen 0092.00 59266-398
Vrtáková, Ing. Katarína 508 0903.10 58317-533
Wallner, Ing. Andrej 343/B,3.p. 0120.00 59266-303
Weisová Zuzana 253C/B,2.p. 0080.00 59266-331
Weldesenbet, Ing. PhD. Tesfu 117/C,1.p. 0310.00 59266-215
Winkler, Mgr. Vladimír 506/C,5.p. 0201.00 59266-244


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood