Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Dudová, JUDr. Zuzana 0420.00 59266-415
Ďuračka, Ing. Peter 0070.00 59266-534
Ďuračková, Ing. Ivana 0310.00 59266-489
Ďurčová, Mgr. Miriam 0024.00 59266-341
Ďurovcová, Ing. Katarína 0420.00 59266-423
Dúžeková, Mgr. Alexandra 0100.00 59266-309
Dvořáková Viera 0330.00 59266-149
Dzurňáková Petra 0244.00 59266-129
Džadoňová, Ing. Judita 2001.00 02/59266-376
Egyedová, Ing., PhD. Andrea 0160.00 59266-300

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood