Facebook Statistics
Značka Kvality

Telefónny zoznam zamestnancov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: [email protected].

Priezvisko Meno Číslo odboru Telefón Telefón
Drábeková, JUDr. Sylvia 3020.00 59266-494
Dringušová, Mgr. Gabriela 0810.00 59266-555
Drozdová, Ing. Katarína 0241.00 59266-145
Drozdová, Ing. Katarína 0242.00 59266-145
Dubčeková, Ing., Bc. Mária 0250.00 02/59 266 485
Dudaščíková, Ing. Tamara 0520.00 59266-551
Dudová, Ing. Jana 3010.00 59266-483
Dudová, JUDr. Zuzana 0420.00 59266-415
Ďuračka, Ing. Peter 0070.00 59266-534
Ďuračková, Ing. Ivana 0310.00 59266-489

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood